مریم کشاورز

روانشناس و درمانگر اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس با رویکرد CBT و ACT


  • دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه الزهراء
  • دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبائی
  • مولف کتابهای روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات ارشد، سال چاپ ۱۳۸۸
  • آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات ارشد، سال چاپ ۱۳۸۸