از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد

احساس مسئولیت افراطی

ریشه های احساس مسئولیت افراطی

سالکووکیس که ریشه های احساس مسئولیت افراطی در OCD و GAD را بررسی کرده، معتقد است که مسیرهای چندگانه ای برای شکل گیری مسئولیت پذیری افراطی وجود دارد:

✅ ممکن است در دوره کودکی ، والدین احساس مسئولیت را تشویق کرده باشند، مثلا از بچه ی اول به کرّات خواسته باشند که از خواهر و برادرهای کوچک ترش محافظت کند.

✅ احساس مسئولیت ممکن است در نتیجه ضوابط اخلاقی و وظیفه شناسی افراطی ، بیمارگونه رشد کرده باشد مثل احساس مسئولیتی که آموزه های مذهبی آن را ترغیب کرده باشند.

✅  کودکانی که والدینشان به شدت آنها را از پذیرفتن مسئولیت ورفتارهای مسئولیت پذیری، توسط والدین خودشان منع شده باشند ، ممکن است در بزرگسالی – به دلیل نبود آمادگی و تمرین – به احساس مسئولیت بسیار حساس شوند و از پس مسئولیت های بزرگسالی برنیایند. در واقع، این کودکان والدین مضطربی داشته اند که تلویحا چنین پیامی را به فرزندانشان منتقل کرده اند: (خطر قریب الوقوع در راه است و آنها نمی توانند با خطرات مقابله کنند).

✅ ممکن است به خاطر عملکرد فرد ، یا به خاطر کاری که باید انجام می داده و انجام نداده است، در گذشته واقعا رویداد بدی رخ داده باشد که فرد یا اطرافیانش را با مشکل مواجه کرده باشد. این رویدادها می توانند فرد را مستعد شکل گیری احساس مسئولیت افراطی کنند(به نقل از راچمن و همکاران،۲۰۰۶).

احساس مسئولیت پذیری افراطی زمانی می تواند از طریق خودناتوان سازی نشانه های زیربالینی اختلال وسواسی ـ جبری و افسردگی را تبیین کند که نتیجه کمال گرایی منفی باشد.

✅ ممکن است در دوره کودکی ، والدین احساس مسئولیت را تشویق کرده باشند، مثلا از بچه ی اول به کرّات خواسته باشند که از خواهر و برادرهای کوچک ترش محافظت کند.

منبع : محمود علیلو ، مجید و همکاران (۱۳۹۱)تکنیک های درمانی اختلال اضطراب فراگیر. (ص۷۳). تهران : نیوند.

با مرکز روانشناسی بینش کرج همراه شوید
????????????

۳۴۲۱۹۸۲۱
۰۹۰۳۶۴۱۱۲۲۵
روانشناس خوب در کرج

مشاور خوب در کرج