از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای مشاوره دارو درمانی

مشاوره دارو درمانی

در بیماری های اعصاب و روان,دارودرمانـی موثـرتـر است یا روان درمـانـی؟ سخن گفتن در مورد اینکه در اختلالات روانی و بیماری های اعصاب و روان کدام درمان ارجحیت دارد، بدون پرداختن به علل ایجاد کننده این اختلالات چندان عاقلانه به ...