فروردین 14, 1397

ثبت نام کارگاه خودآگاهی و افزایش اعتماد بنفس

ثبت نام کارگاه خودآگاهی و افزایش اعتماد بنفس کارگاه خودآگاهی و افزایش اعتماد بنفس ، فروردین 97 آیا اغلب اوقات احساس می کنید در زندگی ناموفق […]
بهمن 28, 1396

کارگاه ارتباط موثر و تفکر نقادانه

برقراری ارتباط ، يكي از ویژگیهاي بزرگ انسانهای هوشمند ، خرد ورز و عاقبت اندیش است . هركس بتواند با ديگران ، اشياء اطراف و حتي […]
بهمن 28, 1396

کارگاه کنترل خشم و حل تعارض

هر بار که شما خشم خود را کنترل میکنید در واقع مغز خود را به آرامتر بودن عادت میدهید و همین مساله باعث میشود در دفعات […]
بهمن 26, 1396

کارگاه غلبه بر کمال گرایی

کمال خواهی منفی رابطه معناداری با افسردگی، وسواس، اضطراب اجتماعی، اختلالات خوردن، شخصیت وسواسی و اعتماد بنفس پایین دارد… این کارگاه درباره پائین آوردن سطح معیارها […]