از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای احساسات، پذیرش، تنظیم هیجان، رواندرمانی نوین، مدیریت احساسات، درد هیجانی، کنترل احساسات، آشفتگی هیجانی، هوش هیجانی، آگاهی از احساسات

به سرزمین احساسات خوش آمدید

آیا تابه‌حال احساساتی داشته‌اید که تحمل‌شان برای شما سخت بوده باشد؟ شاید وقتی چنین احساساتی دارید با خودتان چیزهایی شبیه به این می‌گویید: ·        دوباره این احساس به سراغم آمده. ·        چرا چنین احساساتی دارم؟ ·        نباید اینطوری احساس کنم. ...