از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای اضطراب، ابهام، درمان اضطراب، نگرانی، مدیریت اضطراب، بلاتکلیفی، عدم قطعیت، درمان شناختی-رفتاری، مشکلات قلبی اضطراب،

اضطراب و ابهام: راه‌های برون‌رفت از این شرایط

 شاید در طول روز بارها لازم باشد تمرکز کنیم و اطلاعاتی را اخذ و پردازش کنیم اما اضطراب مانع از این کار شود. جایی مانند محل کار، هنگام درس خواندن و امتحان دادن و ... مواردی هستند که مستلزم مدیریت ...