از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای انتخاب همسر

رضايت زناشويي و جذابیت

آیا جذابیت در رضايت زناشويي تاثیر دارد؟ قرار نيست همسرتان زيباترين و جذاب ترين فردي باشد كه تا كنون ديده ايد، معيارهاي خود را تا جايي كه مي توانيد تعديل كنيد و ظاهر آرماني را فراموش كنيد. اما فردي كه ...