از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای اهمالکاری درسی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

ارائه خدمات: مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی درسی، آمادگی و برنامه ریزی برای کنکور مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، درمان اضطراب امتحان، اهمالکاری درسی و .... توسط اساتید دانشگاه از جمله دکتر مهدی عرب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه ...