از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای بحران جهانی کرونا

۱۰ پیشنهاد مدیریت بحران در مقابله با بحران جهانی (corona virus )

نویسنده: ژیلا سورنی زوج درمانگر این نکات ساده به شما کمک می کند تا ضمن استراحت در منزل همه چیز را در موقعیت بحران در چشم انداز قرار دهید *البته همزمان با رعایت اصلِ در خانه ماندن و  شستن دست ...