از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای حسادت، اضطراب، خشم، رابطۀ سالم، بهبود رابطه، زوج درمانی، درمان حسادت، شک، بدگمانی، سوءظن، ذهن حسود، ترمیم رابطه، اضطراب رابطه ای، مشکلات زوجی، مشکلات زناشویی

طوفانی به نام حسادت: وقتی گِردباد اضطراب، خشم و ناامنی ما را به این‌سو و آن‌سو می‌برد

به شدت احساس تنهایی و ناامیدی می‌کنم به خصوص وقتی کنارم نیست. این وضعیت برام غیرقابل تحمله. با خودم فکر می‌کنم الآن داره با یه نفر دیگه خوش می‌گذرونه و بعدش اضطراب زیادی منو فرا می‌گیره. دلم می‌خواد بمیرم. نمی‌دونم ...