از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای داروین

آیا عشق وجود دارد؟

آیا عشق وجود دارد؟ ???????? نگاه داروینی به عشق آیا عشق وجود دارد؟ ‏ ????چارلز داروین از سوی دوستانش به عنوان انسانی خوب اما نچسب توصیف می شد.زمانی که وی نظریه معروف تکامل را ارایه کرد بسیاری بر این باور ...