از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای در خانه ماندن

در خانه ماندن: شیوه جدید دیدن تفاوت های یکدیگر

نویسنده: دکتر محبوبه باقری روانشناس و مشاوره خانواده و زوج درمانگر  با هم بودن در خانه یعنی مشاهده کنیم چقدر متفاوت و شبیه هم هستیم. قرنطینگی مستلزم انجام فعالیت هاییست که در دنیای صنعتی امروز شاید کمتر درگیر آن باشیم. ...