از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای سوگ

سوگواری و راهکارهای مقابله ای

سوگواری و راهکارهای مقابله ای سوگ يك تجربه‌ي طبيعي و جهاني است. مرگ عزيزان به ويژه اعضاي خانواده، يكي از عوامل مهم افسردگي و از هم گسيختگي رواني در انسان شناخته مي‌شود كه در حالت طبيعي يك واكنش منطقي به ...