از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای شش بعد سلامت روان

سلامت روان

در اساس­نامه سازمان جهانی بهداشت (WHO) سلامت «نه‌تنها نبود بیماری یا معلولیت»، بلکه «حالت بهینه خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی» تعریف شده است . اختلال رفتاری- روانی عبارت است از حالات قابل­ توجه بالینی که با تغییر در تفکر، ...