از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای شیطنت

بیش فعالی یا بازیگوشی

????تفاوت بیش فعالی و بازیگوشی! ????بیش فعالی یا بازیگوشی هر کدام اختلالی شایع محسوب می شوند که در اغلب کودکان وجود دارند.کودک بیش فعال اغلب فعالیت های پیچیده تری نسبت به کودک شیطان دارد و بسیار زیاد هیجان زده می‌شود ...