از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای پانیک
حملات وحشت (panic attack): از ماهیت تا مقابله و کنترل

حملات وحشت (panic attack): از ماهیت تا مقابله و کنترل

بهترین دکتر برای درمان پانیک حملات وحشت در واقع نوعی پاسخ به شرایط استرس زا هستند و مکانیزم آنها در حقیقت یک واکنش تکاملی بدن است که به آن اصطلاحاً (fight-or-flight response ) می گویند، پاسخی حاد به استرس که ...