از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای کارگاه حسادت

طوفانی به نام حسادت: وقتی گِردباد اضطراب، خشم و ناامنی ما را به این‌سو و آن‌سو می‌برد

به شدت احساس تنهایی و ناامیدی می‌کنم به خصوص وقتی کنارم نیست. این وضعیت برام غیرقابل تحمله. با خودم فکر می‌کنم الآن داره با یه نفر دیگه خوش می‌گذرونه و بعدش اضطراب زیادی منو فرا می‌گیره. دلم می‌خواد بمیرم. نمی‌دونم ...