از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای کنترل رابطه

چرا بعضی از دوستی‌ها صمیمانه‌تر از بیشتر ازدواج هاست؟

    نویسنده: دکتر نوشین اصلاحی روانشناس و زوج درمانگر با رویکرد طرحواره درمانی و EFT (رواندرمانی هیجان مدار)   گاهی ممکن است این سوال برایمان مطرح شود که: «چرا بعضی از دوستی‌ها صمیمانه‌تر از بیشتر ازدواج هاست؟» پاسخ در ...