از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
سمیه قاسمی

پل های ارتباطی

سمیه قاسمی

 

مهارت ها

مشکلات ارتباطی و شخصیتی 100
اضطرابی 100
افسردگی 100
وسواس 100

حیطه تخصصی:
مشکلات ارتباطی و شخصیتی، اضطرابی، افسردگی، وسواس

رویکرد درمانی:
روانپویشی کوتاه مدت ISTDP

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی روانشناسی عمومی

سوابق شغلی و پژوهشی:
۶ سال سابقه کار رواندرمانگری
مقاله چاپ شده علمی پژوهشی
مقاله چاپ شده در کنفرانس بین المللی

سوابق حرفه ای:

– عضو رسمی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی ایران

– دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

مقالات چاپ شده:
علمی پژوهشی: مقایسه ویژگی های هیجانی شخصیت،عملکرد شناختی و … در زنان با ترس زیاد و ترس کم از خیانت زناشویی
کنفرانس بین‌المللی:
۱- بررسی ابعاد سالم و پاتولوژیک حسادت عاشقانه
۲- تحلیلی بر ارتباط بین اختلال استرس پس از سانحه PTSD و ویژگی های شخصیت

سوابق آموزشی و تدریس:
برگزاری کارگاه های آموزش تجربه ای مهارت های زندگی
برگزاری کارگاه‌های بهبود رابطه والد- کودک براساس رویکرد ذهنی سازی و دلبستگی