از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
فرشته محمدی

پل های ارتباطی

فرشته محمدی

 

مهارت ها

درمانگر کودک و نوجوان و اختلالات یادگیری و روان سنج 100

حیطه تخصصی:
درمانگر کودک و نوجوان و اختلالات یادگیری و روان سنج

رویکرد درمانی :
CBT برای کودک act و CBT برای نوجوان

سوابق شغلی:
درمانگر و مشاوره به مدت ۲۵ سال در آموزش و پرورش .

سوابق پژوهشی:

•بررسی مشکلات ادراک دیداری و شنیداری دانش آموزان و تاثیر آن بر رفتار مطلوب آنها •بررسی تاثیر اختلالات عصبی دانش آموزان بر توجه و دقت آنها