از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
فیاض احمدی

پل های ارتباطی

فیاض احمدی

 

مهارت ها

درمانگر فردی 100
فرزند پروری برای والدین 100

حیطه تخصصی:
درمانگر فردی، کودک، نوجوان و خانواده (فرزند پروری برای والدین)
آزمونگر هوش و استعداد
مربی اختلالات یادگیری خاص

رویکرد درمانی:
CBT, DBT, ST (schema therapy)

سوابق تحصیلی:
کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سوابق شغلی و پژوهشی:
شروع به کار از سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۱ مرکز مشاوره مدرسه(رازی) وابسته به آموزش و پرورش.
کلینیک روانشناسی آرامش مهر ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱.
مرکز مشاوره و روانشناسی نیک منش از ۱۳۹۹.

مقالات چاپ شده:
پایان نامه
اثر بخشی آموزش راهبردهای مقابله ای استرس بر میزان تبعیض ادراک شده و سازگاری میان فرهنگی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران.
مقاله در دست چاپ
اثر بخشی آموزش راهبرد های مقابله ای استرس بر میزان سازگاری میان فرهنگی در دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران.
اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله ای بر تبعیض ادراک شده دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه تهران.