از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
مریم کشاورز

پل های ارتباطی

مریم کشاورز

 

مهارت ها

درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس (بزرگسال) 100
مهارتهای زندگی 100
درمان شناختی رفتاری CBT 100
درمان پذیرش و تعهد ACT 100

حیطه تخصصی مریم کشاورز :

 • درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس (بزرگسال)
 • مدرس مهارتهای زندگی

رویکرد درمانی:

 • درمان شناختی رفتاری CBT
 • درمان پذیرش و تعهد ACT

سوابق تحصیلی مریم کشاورز :

 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه الزهرا

سوابق شغلی مریم کشاورز :

 • مدیر و موسس مرکز روانشناسی بینش
 • تألیف کتاب «روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی»، انتشارات ارشد، سال چاپ ۱۳۸۸.
 • تألیف کتاب «آمار توصیفی و استنباطی در روانشناسی و علوم تربیتی»، انتشارات ارشد، سال چاپ ۱۳۸۸.

مقالات چاپ شده توسط مریم کشاورز :

 • رابطهٔ شکرگزاری و سبکهای مقابله با استرس، سال چاپ ۱۳۹۱

سوابق آموزشی و تدریس مریم کشاورز :

 • کارگاه‌ مدیریت خشم و حل تعارض
 • کارگاه‌ مدیریت استرس و حل مساله
 • کارگاه افزایش اعتمادبنفس و خودآگاه
 • کارگاه غلبه بر کمال گرایی
 • کارگاه جراتمندی و همدلی
 • کارگاه ارتباط موثر