از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
نفیسه محمدی

پل های ارتباطی

نفیسه محمدی

 

مهارت ها

روانشناس کودک 100
روانشناسی عمومی 100
روانشناسی شخصیت 100

حیطه تخصصی: روانشناس تخصصی کودک و بازی درمانگر

رویکرد درمانی: شناختی_رفتاری(CBT)

سوابق تحصیلی:
۱-دارای مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی
۲-دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

سوابق شغلی و پژوهشی:

۱-روانشناس مدرسه پسرانه آفتاب هشتم
۲-برگزاری کارگاه تخصصی در مدارس
۳-همکاری در کلینیک راه فردا
۴-برگزاری کارگاه تخصصی در مهد

مقالات چاپ شده:

سوابق آموزشی و تدریس:

۱-مدرس مهارت های زندگی
۲-برگزاری کارگاه PMTیا فرزند پروری
۳-برگزاری کارگاه پیشگیری از آسیب جنسی