از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
نوشین اصلاحی

پل های ارتباطی

نوشین اصلاحی

 

مهارت ها

زوج درمانی 100
مشاوره پیش از ازدواج 100
درمان فردی 100

حیطه تخصصی: زوج درمانی ، پیش از ازدواج ، درمان فردی

رویکرد درمانی:
(زوج درمانی هیجان مدار)،EFT

درمان فردی هیجان مدار، EFIT

– طرحواره درمانی

سوابق تحصیلی:

– دارای مدرک ارشد روانشناسی (مشاوره)
– دارای مدرک دکتری مشاوره

سوابق شغلی و پژوهشی:

-زوج درمانگر و طرحواره درمانگر در مرکز روانشناسی بینش

مقالات چاپ شده:

1.Ivvestig ating effectiveness of life skills training on students for give ness.
Accept 12 may,2015.journal of education and sociology .
2.the effectiveness of personal construct therapy on marital satis faction: aquasi-experimental study.
Accepted 01march.2017
Published online 2017 june.3.
3.اثر بخشی روان درمانی بین فردی بر تنظیم هیجان زنان دارای اضطراب فر.اگیر.
دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی.
4.مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی-سیستمی گاتمن بر هماهنگی زناشویی زوج های متعارض.
5. مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی-سیستمی گاتمن بر تعادل عاطفه زوج های متعارض.
6.رابطه نگرش به شبکه های اجتماعی با انسجام و دینداری دبیران شهرستان پاسارگاد.
کنگره سراسری روانشناسی خانواده.
7.بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر خودشکوفایی دانشجویان.
دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری.

ترجمه
1.ترجمه کتاب راهنمای پروژه های روانشناسی .(جنیفر ایوانز)

کارگاههای گذرانده شده:

-زوج درمانی هیجان مدار ( اکسترنشیپ) از ICEEFT کانادا

– اکسترنشیپ پیشرفته زوج درمانی بر اساس رویکرد هیجان مدار مدل سوزان جانسون EFT

-زوج درمانی هیجان مدار (eft) مرحله ،(core skills) از ICEEFT کانادا

– درمان فردی (EFIT) ، از ICEEFT کانادا

– طرح واره درمانی

-درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT)

-آموزش مهارت های زندگی سالم

-ارتباط مؤثر با دیگران

-مشاوره پیش از ازدواج همراه با ترسیم و تفسیر تست های زوجین

-مهارت های پیش از ازدواج

-اعتمادسازی بین زوجین بعد از خیانت

-مهارت های زندگی

-تربیت مربی مهارت های ( قبل ، حین ، بعد از ازدواج )

-دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته رفتار درمانی شناختی (CBT)

-دوره آموزش مهارت های تدریس