از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
ژیلا صابر

پل های ارتباطی

ژیلا صابر

 

مهارت ها

کودک و نوجوان 100

حیطه تخصصی
کودک و نوجوان

رویکرد درمانی
شناختی -رفتاری
واقعیت درمانی

سوابق تحصیلی
کارشناسی آموزش ابتدایی
ارشد روانشناسی تربیتی
دکترا روانشناسی تربیتی

مقالات چاپ شده
Relationship between personality traits and control source with coping skills in stidents the sixth grade elementary Qaemshahr city

The Effect of Music use on the Attention and Memory of Children with Learning Disabilities Second elementaryschool in Ghaemshahr city

تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی بر سازش یافتگی و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان قائمشهر

تاثیر آموزش یادگیری مغزمحور بر توجه و خودتنظیمی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان قائمشهر

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد هویت یابی کودکان دوره ی پیش دبستانی

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پرخاشگری دانش آموزان میش دبستانی شهرستان قائمشهر

سوابق آموزشی و تدریس
آموزگاری در پایه های اول،سوم،چهارم
معاون آموزشی مدرسه
مدیر دبستان
کارشناس آموزش ابتدایی استان مازندران
معاون آموزش ابتدایی شهرستان قائمشهر
مشاور مدرسه

کارگاه های گذرانده شده
فرزندپروری بر اساس رویکرد دلبستگی
تربیت درمانگر کودک
کاربست واقعیت درمانی در درمان مشکلات رفتاری نوجوان
مهارت های زندگی نوجوان
مهارتهای زندگی کودک و نوجوان مبتنی بر تئوری انتخاب
درمان اختلالات یادگیری و بیش فعالی/نقص توجه
روان درمانی و فرزندپروری فعال کودک با رویکرد آدلری
روان درمانگر کودک
تربیت درمانگر کودک
پرورش تاب آوری در کودکان
تربیت مشاور مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب
هنر روان درمانگری
تفسیر نقاشی کودک
استعدادیابی کودکان و نوجوانان
سطح یک واقعیت درمانی
پایه آموزش تئوری انتخب و واقعیت درمانی
طراحی کارگاه آموزشی مبتنی بر اصول روانشناسی یادگیری
درمانگر اختلالات بالینی و رفتاری کودک و نوجوان
تربیت درمانگر اختلالات یادگیری
مربیگری مهارتهای زندگی بزرگسال
بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری
نوروفیدبک سطح ۱ و ۲
موسیقی درمانی برای کودکان دارای نقص توجه
مداخله در سوگ و ابیوز نوجوان
دوره جامع تربیت درمانگر نوجوان