از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
کیان سبکباری

پل های ارتباطی

کیان سبکباری

 

مهارت ها

اختلال های افسردگی اضطراب وسواس 100
اختلال شخصیت 100
مداخله در بحران 100
تدریس مهارتهای زندگی 100

حیطه تخصصی:
اختلال های افسردگی اضطراب وسواس. اضطراب اجتماعی و اضطراب بیماری و پنیک. سوگ. Ptsd( بزرگسال و نوجوان)
اختلال شخصیت
مداخله در بحران
تدریس مهارتهای زندگی

رویکرد درمانی:
Cbt. Dbt
طرحواره درمانی

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

سوابق شغلی و پژوهشی:
ترجمه کتاب(سالمندی) چاپ فرانگیزش ۱۳۹۹

مقالات چاپ شده:
اثربخشی طرحواره درمانی بر ترس از ارزیابی منفی در دختران مبتلا به اضطراب اجتماعی سال چاپ ۱۴۰۱

سوابق آموزشی و تدریس:
تدریس مهارتهای زندگی برای کارکنان اداره ارشاد استان البرز
تدریس کلیات درمان شناختی رفتاری cbt و cbt در اختلال افسردگی و ااختلال های اضطرابی برای مشاوران آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج
کارگاههای گذرانده شده:
آسیب شناسی و تشخیص اختلال های شخصیت
مهارتهای زندگی برای بیماران
کلیات مداخله در بحران و مداخله در بحران خودکشی، حوادث، تجاوز و سوگ از دست دادن رابطه
رفتار درمانی شناختی برای اختلال های افسردگی، فوبیا، سوگ، اختلال انطباقی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال های اضطرابی( اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، اضطراب سلامتی، پنیک) و وسواس
طرحواره درمانی و ذهنیت های طرحواره
رفتار درمانی دیالکتیک برای اختلال شخصیت مرزی.