بهمن 26, 1396
روانشناس-خوب-در-کرج

درمان اضطراب، افسردگی و وسواس

سالکووکیس که ریشه های احساس مسئولیت افراطی در OCD و GADرا بررسی کرده، معتقد است که مسیرهای چندگانه ای برای شکل گیری مسئولیت پذیری افراطی وجود […]
بهمن 26, 1396
جراتمندی

کارگاه جراتمندی و همدلی

چرا مهارت جرات مندی را یاد بگیریم؟ جرات مندی علاقه بر ابراز وجود فرد بدون ترس از قضاوت دیگران، شامل دفاع از حقوق خود است به […]
بهمن 26, 1396
مشاوره-در-کرج

مشاوره کودک و نوجوان

ریشه‌ی عصبانیت آدم ها از کجاست؟ 🚫 کودکان در سنین کم ، به وسیله‌ی تحقیر،ترساندن، زورگویی، سخت‌گیری بیش از حد و عدم توجه به ضعف‌های کودک، […]
بهمن 26, 1396

مشاوره فرزند پروری

در صحبت کردن با کودک بیشتر دقت کنید بچه ها فکر می کنند بزرگترها همه چیز را می دانند. بنابراین وقتی به او می گوییم: “دست […]