از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد
محتوای روانشناس کرج عظیمیه
سرپوشی بر عزت نفس پایین

صدای درونی «مثبت» تکبر و غرور: سرپوشی بر عزت نفس پایین

  افکار زیربنایی تکبر و غرور، ریاکارانه و گول زننده هستند، زیرا ظاهرا مثبت، تاییدآمیز و محافظت کننده بنظر می رسند. هنگام شناسایی و چالش با صدای منتقد درونی، ضروری است که از صدای ظاهرا “مثبت” تکبر آگاه شویم. بسیاری ...