از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد

عشق و آسیبهای عاطفی

عشق و آسیبهای عاطفی

سناریوهای عشقی تکراری!

ما با آدمی که وارد رابطه ازدواج میشویم، در حال بازی یک سناریو هستیم. درست شبیه صحنه یک نمایش!
هر نقشی را که ما بپذیریم، قطعا ادم مقابلمان باید نقش رو به روی ما را بازی کند. این نمیشود که گلایه کنیم یک عمر به من ظلم کرد و طاقت آوردم، پس او ظالم قطعي است.
من در پاسخ می گویم: تو پذیرفتی که نقش مظلوم و قربانی براي تو باشد، تو رول خود را بازی کردی ، رول یک قربانی! به خوبی هم بازی کردی! و این پذیرش تو از آدمی که نقش مقابل توست، ظالم قوي تري ساخت! تو خواستي مظلوم بماني، پس ظالم را تقويت کردي.
رابطه ازدواج فقط دو حالت دارد: برد برد. باخت_ باخت!

این نمیشود که یکی دیکتاتور و زورگو و بی عاطفه باشد و مادام با تهدید طرف مقابل و ایجاد محدودیت به اهداف خودش برسد و بگوید: من برنده شدم و او بازنده یا فخر کند به اینکه آدمش کردم!
اتفاقاً آدمی که با مسلکی این چنین به اهدافش میرسد بازنده است. زورگویی، خودخواهی، با تهدید به اهداف رسیدن، بی وفایی، شما را به قطع بازنده میکند چرا که شما با این رفتارها دل میشکنید و میترسانید و ارام ارام ادم مقابل از شما فاصله میگیرد، و در این فاصله آنچه آسیب خواهد دیدید قطعا”رابطه” است.

رابطه ازدواج یا یک بازی برد_برد است یا باخت_ باخت. او رشد کند و عزت داشته باشد شما هم برنده اید. او سرخورده و قربانی باشد. شما هم بازنده اید.

هر نقشی را که ما بپذیریم، قطعا ادم مقابلمان باید نقش رو به روی ما را بازی کند. این نمیشود که گلایه کنیم یک عمر به من ظلم کرد و طاقت آوردم، پس او ظالم قطعي است.

با مرکز روانشناسی بینش کرج همراه شوید
????????????

۳۴۲۱۹۸۲۱
۰۹۰۳۶۴۱۱۲۲۵
روانشناس خوب در کرج

مشاور خوب در کرج

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *