از وبسایت جدید مرکز روانشناسی بینش رونمایی شد

شخصیت وسواسی

اختلال شخصیت وسواسی در روابط عاشقانه چگونه است؟

محبوب سرسخت … شخصیت وسواسی جبری

محبوب سرسخت Rigid Partner

شخصیت وسواسی جبری Obsessive – Compulsive  Disorder

ویژگیهای شخصیت وسواسی – جبری

ذهن او آنچنان مشغول جزییات، قوانین و مقررات میشود که اجازه هرگونه تفریحی را بر خود می بندد.

آنچنان کمال گراست که نمی تواند کاری را به پایان برساند.

به گونه ای افراطی خود را وقف کار و تولید می سازد و فرصتی برای تفریح، استراحت و روابط اجتماعی پیدا نمی کند.

بسیار با وجدان است و در زمینه عمل به موازین اخلاقی انعطاف ناپذیر است.

او قادر به دور انداختن وسایل کهنه، قدیمی و بی مصرف و فاقد ارزش خود نیست.

هیچگاه در کاری حاضر به همکاری با دیگران نیست، مگر آنکه به شیوه ای که دلخواه اوست انجام گردد.

بسیار خسیس است و به سختی پولی برای خودش یا دیگران خرج می کند.

انعطاف ناپذیر و لجباز است و تلاش بسیار در کنترل دیگران دارد.

 

آیا افراد سرسخت، جدی و کنترل گر شما را شیفته خودشان می سازند؟ روانشناسان اینگونه افراد را تحت عنوان اختلال شخصیت وسواسی-جبری (OCPD) طبقه بندی می کنند که البته همچنان که خواهید دید با اختلال وسواسی-جبری که یک اختلال اضطراب شدید است، کاملا تفاوت دارد. زندگی یک محبوب دچار (OCPD) کاملا معطوف قوانین، دستورات و نظم و انضباط است. آیا چنین ویژگیهایی برای شما آشنا بنظر نمی رسد؟ زندگی با یک فرد مقرراتی، به احتمال زیاد، سرد و کسل کننده خواهد بود. شما در زندگی با او شاهد خواهید بود که برای او مقررات زندگی از خود زندگی مهمتر است.

در حالیکه برنامه ریزی و جدی گرفتن قوانین و مقررات، امری مهم در حیطه زندگی به شمار می رود، اما گاه توجه افراطی به آنها می تواند موجب کمال گرایی و جزئی نگری بیش از حد شده و مشکلات فردی و بین فردی بسیاری را دامن زند. فرد دچار (OCPD) وقتی برای گردش در طبیعت ندارد. او غالبا آنقدر سرگرم جزئیات زندگی می شود که حتی برای انجام وظایف اصلی زندگی نیز دچار کمبود وقت می گردد. این افراد به خاطر آرمان گرایی، هم در مورد خودشان و هم در مورد دیگران، غالبا در زمینه ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند. آنها سخت کار می کنند تا کار خود را به خوبی و بر طبق طرح از پیش تعیین شده انجام دهند. غالبا اینگونه افراد بیش از آنکه در داخل خانه حضور داشته باشند، در محل کار خود مشغول به کار هستند. همچنین بسیاری از آنها  وقت زیادی را به آمادگی برای انجام کار و همینطور تهیه مقدمات آن اختصاص می دهند. انعطاف ناپذیری این افراد را می توان در همه جنبه های زندگی آنها مشاهده کرد که در نهایت، آنها را در داخل چرخه کمالگرایی گرفتار خواهد ساخت.

OCPD چکونه شکل می گیرد؟

چگونه یک فرد، مبتلا به OCPD شده و عاجز از درک دنیای دیگران میشود؟ در دوران اولیه رشد این افراد چه اتفاقی می افتد که چنین کمال گرا و غیرقابل انعطاف می گردد؟

فرد دچار OCPD ممکن است که در خانواده ای به شدت آشفته و مستاصل کننده رشد یافته باشد. در نتیجه او به منظور مقابله با آشفتگی مزبور به تدریج آموخته است که چگونه با اعمال کنترل بر روی خود و محیط اطرافش احساس اضطراب و آشفتگی درونی خود را کاهش دهد. او در کودکی چنین کنترلی را از طریق پیروی شدید از قوانین و برنامه ریزی های تعیین شده اعمال می کرده و در نتیجه خود را از صدمات حاصل از آشفتگیها و قوانینی و مقررات مبهم خانه مصون داشته است. در حالیکه این شیوه از زندگی، در مقطعی از زمان، به او کمک کرده است که از خود در برابر آشفتگیهای دنیای رون و بیرونش، دفاع کند، اما در دراز مدت آسیب های جدی را به او وارد ساخته است.

دیگر علت شایع در شکل گیری OCPD به خوبی در گزارش پیرامون کسانی که توسط والدینی بسیار سخت گیر و کنترل گر رشد یافته اند دیده می شود. این افراد در دوران کودکی خود در خانواده هایی سرد و بی روح و دارای قوانین سخت و غیر قابل انعطاف رشد یافته اند. در چنین خانواده هایی اطاعت کامل از قوانین خانواده چیزی است که از کودک انتظار می رود و هرگونه سرپیچی از آن عواقب وخیمی را برای کودک بدنبال خواهد داشت. در نتیجه این کودک می آموزد که همواره رفتار خود را زیر نظر داشته و در صورت انحراف از مسیر معین شده به شدت از خود انتقاد کند. سپس هنگامی که این کودک به صورت فردی کمال گرا پا بدنیای بزرگسالی می گذارد، خود را به گونه ای افراطی وقف اصول و ارزش های خود می سازد و از اینکه در انجام کاری ناکام شود، یا آن را به طور معمول به انجام رساند، قویا اکراه دارد. احتمال ابتلا به OCPD در مردان دوبرابر زنان و در کودکان اول خانواده دو برابر دیگر افراد خانواده است.

ممکن است زندگی مشترک با فردی دچار OCPD ما را به یاد فیبم زوج عجیب (Odd Couple) با شرکت جک لمون در نقش یک فرد دچار OCPD به نام فیلیکس بیاندازد. این فیلم در دسترس شما قرار دارد، آن را ببینید و حین دیدن آن از خود بپرسید:

آیا من واقعا تاب تحمل زندگی با فردی سخت گیر، انعطاف ناپذیر، مقرراتی و کنترل گر را دارم؟ آیا در شخصیت فرد دچار OCPD چیزی هست که مرا مجذوب او سازد؟ زندگی با یک فرد سرسخت و انعطاف ناپذیر، یک زندگی ناخوشایند و فاقد عاطفه و هیجان خواهد بود؟ بنابراین، مراقب باشید که زمام زندگی خود را به دست فردی دچار OCPD ندهید.

 

 

 

منبع: کتاب عشق ویرانگر، دکتر براد جانسون – دکتر کلی موری

مترجمان: زهرا حسین زاده – الهام شفیعی

 

با مرکز روانشناسی بینش کرج همراه شوید
????????????

۳۴۲۱۹۸۲۱
۰۹۰۳۶۴۱۱۲۲۵

روانشناس خوب در کرج

مشاور خوب در کرج

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *