علائم هشدار دهنده افسردگی
بهمن 29, 1396
ذهن آگاهی
اسفند 2, 1396

هیچ عشقی مانند عشق اول نمی شود؟ واقعیت یا خیال؟

چيزي به عنوان “هيچ عشقي مانند عشق اول نمي شود و عشق تنها يكبار رخ مي دهد” وجود ندارد، اتفاقا بسياري از عشق هاي اول صرفا نوعي ترشح هورمون ها در بدن و دوپامين در مغز بوده است ،
نوعي عشق رمانتيك كه در آن منطق موجود نبوده،
عشق واقعي و كامل شرايطي مي خواهد كه مهم ترين آن كسب هويت مستقل و شناخت خود است،ادعاي عاشقي هنگامي زيباست كه افراد با ذهن آگاهي و پيش بيني آينده به انتخاب خود وفادار بمانند، نه اينكه پس از اندك زماني روابط شكلي خود آزاري و ديگر آزاري به خود بگيرد و با كمترين تغييري عاشق هيجاني آهنگ رفتن كند.
عشق ورزي يادگيري مي خواهد، ماندن به پاي معشوق به سادگي تپش قلب نيست.عشق ناپخته واكنش هاي سمپاتيك دستگاه خودمختار است.
سيستم فيزيولوژيكي كه هنوز به ديدار يار عادت نكرده و كافيست قصه تلخ عادت روي دهد تا واكنش هاي رمانتيك فرو بنشينند.

چيزي به عنوان “هيچ عشقي مانند عشق اول نمي شود و عشق تنها يكبار رخ مي دهد” وجود ندارد، اتفاقا بسياري از عشق هاي اول صرفا نوعي ترشح هورمون ها در بدن و دوپامين در مغز بوده است ،
نوعي عشق رمانتيك كه در آن منطق موجود نبوده،
عشق واقعي و كامل شرايطي مي خواهد كه مهم ترين آن كسب هويت مستقل و شناخت خود است،ادعاي عاشقي هنگامي زيباست كه افراد با ذهن آگاهي و پيش بيني آينده به انتخاب خود وفادار بمانند، نه اينكه پس از اندك زماني روابط شكلي خود آزاري و ديگر آزاري به خود بگيرد و با كمترين تغييري عاشق هيجاني آهنگ رفتن كند.
عشق ورزي يادگيري مي خواهد، ماندن به پاي معشوق به سادگي تپش قلب نيست.عشق ناپخته واكنش هاي سمپاتيك دستگاه خودمختار است.
سيستم فيزيولوژيكي كه هنوز به ديدار يار عادت نكرده و كافيست قصه تلخ عادت روي دهد تا واكنش هاي رمانتيك فرو بنشينند

روانشناس خوب در کرج

مشاور خوب در کرج

با مرکز روانشناسی بینش کرج همراه شوید
👇👇👇
۳۴۲۰۰۱۲۱
۳۴۲۱۹۸۲۱
۰۹۰۳۶۴۱۱۲۲۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.